blueoceanpilates@gmail.com

 

Het Team & Nieuws

Elze van't Woud


Na 21 jaar als regisseur bij de televisie te hebben gewerkt maakte zij in 2001 een ommezwaai in haar loopbaan.
Zij haalde haar diploma's als docent aerobic, fitness, poweryoga en Pilates en sinds 2004 richt zij zich volledig op Pilates.
Na 4 jaar de combinatie lesgeven en het management van de Pilatesstudio in het Hilton in Amsterdam volgde Elze in 2012 het bridgeprogram Power Pilates bij Bob Liekens en is zij haar eigen Pilatesstudio begonnen in Hilversum.


After 21 years of directing in television she made a switch in her career in 2001.
She got certified as instructor aerobic, fitness, poweryoga and Pilates. Since 2004 she has concentrated fully on Pilates. After 4 years of teaching as well as managing the Pilatesstudio in Hilton Amsterdam Elze took the bridgeprogram Power Pilates with Bob Liekens and started her own Pilatesstudio.


Jolanda Stelling

Jolanda heeft altijd al een brede interesse gehad in sport en beweging. 
Turnen, zwemmen, vechtsporten, langlaufen en hardlopen. Toen zij in aanraking kwam met Pilates intrigeerde deze bewegingsmethode haar meteen en dat doet het nog steeds. Zij vond hierin een fysieke training waar je echt fit, sterk en flexibel door wordt. Jolanda is gecertificeerd Pilates trainer volgens de klassieke methode. Zij volgde de klassieke Powerpilates opleiding bij Mirjam van Gameren en Bob Liekens.     
           
Zij geeft les bij Blue Ocean Pilates en in haar eigen studio Pilates Zuidplas in Moordrecht. Tijdens de lessen geeft zij veel aandacht aan de juiste technische uitvoering van de oefeningen. 
Haar doel in de lessen is de klanten te laten ervaren dat je door een correcte techniek in combinatie met flow een intensieve workout creëert die positieve effecten heeft op je fysieke fitheid. Daardoor voelt je lichaam in het dagelijks leven sterk en soepel en beweeg je meer in de juiste alignment.
Nog steeds is zij geïnteresseerd in andere bewegingsmethoden, maar zij blijft gefocust op Pilates.
Om bij te blijven in het vakgebied volgt zij regelmatig workshops. De afgelopen jaren heeft zij  workshops gevolgd bij Javier Velazquez, Bob Liekens, Lolita San Miguel. 


Jolanda has alwas been interested in sport and movement. 
Gymnastics, swimming, cross country skiing and running.
Pilates intrigued her more than other sports because this way of movement makes sure that you stay more focused during your training session. She is convinced by this movement method  you become fit, strong and flexible.
Jolanda is certified Pilates teacher according to the classical method.
She completed the classical Powerpilates education with Mirjam van Gameren and Bob Liekens.
She is teaching at Blue Ocean Pilates studio and her own studio Pilates Zuidplas in Moordrecht. During teaching she pays a lot attention to the correct technical performance of the exercises. Her goal in clases and sessions is to experience the clients that throughout a correct technique combined with flow an intensive workout appears which has a positive effect on your health.
As a result you will get a body that is strong, flexible and is moving in the right alignment.
She stays interested in other ways of movement, but she stays focused on Pilates.
To stay skilled, she regularly attends workshops from Javier Velazquez, Bob Liekens and Lolita San Miguel.


Laurens Visser

Als opleiding heeft hij de ‘vooropleiding Theaterdans' aan de Hoge School voor de Kunsten te Amsterdam en de Rotterdamse Dansacademie gevolgd. Tijdens zijn tijd aan de Dansacademie in Rotterdam kwam Laurens voor het eerst in aanraking met Pilates. Na de Dansacademie heeft Laurens zich nog verder in de methode verdiept en heeft hij verschillende Pilatesopleidingen gedaan.
Pilates is voor Laurens ook een bewegingsmethode waarvan hij vindt dat iedereen dat zou moeten volgen. In zijn lessen staan techniek, kracht, lenigheid en ontspanning centraal.
Laurens heeft in meerdere producties van het Nationaal Ballet meegedanst en gefigureerd. Daarnaast is hij verbonden geweest aan verschillende dans- en musicalgroepen als choreograaf en docent dans.
In 2014 heeft Laurens met zijn dans groep “La Dans”, een avondvullende dansproductie gechoreografeerd en had hij de artistieke eindverantwoordelijkheid. Daarnaast geeft hij op verschillende plekken dans en pilates lessen. O.a bij Chantal van der Tuijn / Utrecht Centrum voor de Kunst/ FitLunetten.


Laurens did his training 'Theaterdance' at the High School for Arts in Amsterdam and the Dance Academy in Rotterdam.
During his training in Rotterdam he first came into contact with Pilates. After the Dance Academy he has more ingrossed into Pilates and he folowed several Pilates educations.
Pilates for Laurens is a movement training of which he feels everybody should practice.
In his classes he puts focuses on technique, strenght, stretch and relaxation.
Laurens has danced and figured in various productions of the (Dutch) National Ballet.
Also has he worked with different musical and/or dancecompanies as choreographer or dance teacher.
In 2014 Laurens produced a full evening dance performance as choreographer as well as artistic responsible producer with his company "La Dans".  
Her teaches dance/ballet and Pilates classes on different locations f.i. at Chantal van der Tuijn and at the centre for the Arts in Utrecht/Fitlunetten

 

Christel Nomden 

Christel werkt sinds 2005 in het UMC Utrecht op de afdeling radiotherapie. Ze heeft in 2015 haar promotieonderzoek afgerond waarin ze onderzoek deed naar de impact van MRI op de radiotherapie van baarmoederhalskanker patiënten. In haar huidige onderzoeksfunctie werkt ze aan de klinische workflow voor de MRI-Linac (gecombineerd MRI en bestralingsapparaat). De passie, gedrevenheid en de wil om zich te blijven ontwikkelen zien we in haar leven ook terug op het gebied van sport, want sinds haar verhuizing naar Utrecht is ze verslaafd geraakt aan het geven van sportlessen.  Ze behaalde haar diploma’s als docent aerobics, XCO, bodypump, ZUMBA en pilates (mat). Daarnaast heeft ze cursussen gevolgd op het gebied van zwangerschap, personal training, anatomie & fysiologie. Haar liefde voor Pilates is het grootst omdat ze hier haar medische achtergrond met sport kan combineren en ze haar eigen lichaam in balans kan houden. In het voorjaar van 2016 heeft ze de Peak Pilates Comprehensive 1 opleiding afgerond bij Helga Sylvester van The Pilates Place Academy te Rotterdam. Sinds de zomer van 2016 is Christel begonnen bij Blue Ocean Pilates.  

Since 2005 Christel is working at the radiotherapy of the UMC Utrecht. She defended her thesis titled ‘Radiotherapy of advanced cervical cancer: Impact of MRI guidance on brachytherapy’ in 2015 and is currently investigating the clinical workflow for the MRI-Linac. Her passion for her work and the fact that she is eager to learn characterizes not only her daily work, but also her sport history. Since she moved to Utrecht she became hooked on teaching sports. She got certified as an instructor in aerobics, XCO, bodypump, ZUMBA and Pilates (mat) and followed courses on pre- and post-natal Pilates, personal training, anatomy & physiology. Her love for Pilates is the twofold; she is able to combine her medical knowledge with sport and she is able to keep her own body in balance by practicing pilates. In spring 2016 she accomplished the Peak Pilates Comprehensive 1 education with Helga Sylvester at the Pilates Place Academy in Rotterdam and joined the Blue Ocean Pilates team since the summer of 2016.


 

Lara Kolesar 

Lara kwam in aanraking met Pilates door Steve Giordano een student van Romana Kryzanowska (ballerina die bij Joseph PIlates zelf trainde) toen ze massage therapie studeerde aan de Boulder Schol in 1993.
Lara bleef de 3 jaar erna bij Steve als leerling student en bekwaamde zichzelf verder in Pilates en hands-on technieken. 
In 1995 maakte ze kennis met Gyrotonic Expansion System en door deze verdieping in de 3 dimensionale verhoudingen in het lichaam werd ze certified Gyrotonic instructeur.
In 2000 opende Lara Kolesar Body Knowledge Studios in Longmont, Colorado waar zij een opleiding gaf in Pilates met daarin verweven de Body Knowledge methode. Met deze techniek ontwikkelde ze een methode om in contact te komen met de natuurlijke intelligentie van het lichaam.
Na een allesomvattend besluit kwam Lara in 2016 naar Nederland om zichzelf onder te dompelen in het coachen en aanbieden van Heart IQ.
Deze techniek verbindt body, mind, spirit en hart met elkaar. 

Lara was introduced to Pilates by Steve Giordano, an apprentice of Romana Kryzanowska who trained with Joseph Pilates while studying Massage Therapy at the Boulder School of massage Therapy in 1993. Lara continued the apprentice with Steve Giordano for the next three years furtjer exploring the partnership of handson modilities and Pilates. When she was introduced to the Gyrotonic Expansion System in 1995 she found a deepening of the three dimensional relationship in the body and became a certified Gyrotonic instructor. In 2000 Lara opened Kolesar Body Knowledges Studio in Longmont, Colorado where she started an apprenticeship program in Pilates using the Body Knowledge Method she developed to facilitate communicating to and with each body's natural intelligence. 

After making a big life change, Lara came to the Netherlands in 2016 to immerse herself in coaching and facilitating Heart IQ. Heart IQ is a modility that brings into alignment all areas of life; body mind, spirit and heart through community building practices.