blueoceanpilates@gmail.com

 

Over Pilates / About Pilates 

Klassiek Pilates op de Reformer:
Joseph Pilates ontwikkelde deze apparaten waarvoor een bed met veren ooit de basis vormde.
Series oefeningen worden hierop uitgevoerd op verschillende niveaus van basic naar intermediate tot advanced. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos en het streven is de workout in een ‘flow’ te laten uitvoeren door de klanten. Max 4 klanten per reformer groepsles.Classical Pilates on the Reformer: 
Joseph Pilates developed the reformer for which a bed with springs once formed the basis.
Series of exercises are carried out on different levels from basic to intermediate to advanced. The possibilities are almost endless and the goal is to perform the workout in 'a flow' in order to give clients a moving experience. Max 4 clients per reformer group class.